Meddelanden på startsidan

I området Meddelanden på startsidan visas de senaste konversationerna på datorn. Klicka i området Meddelanden om du vill läsa alla meddelanden i sin helhet på datorn och mobilenheten. Vyn Meddelanden öppnas i Nokia Ovi Suite där du kan välja bland olika redigeringsalternativ. Mer information finns i Översikt över Meddelanden.

Det är enkelt att hålla reda på olästa meddelanden eftersom området Meddelanden på startsidan visar hur många olästa meddelanden som finns på datorn samt hur många nya meddelanden som finns på enheten och som kan kopieras till datorn.

Om du vill kopiera meddelanden från enheten till datorn klickar du på Synkronisera i området Meddelanden på startsidan. Mer information finns i Synkronisera innehållet och Om att synkronisera meddelanden.

Meddelanden på startsidan