Kontakter på startsidan

I området Kontakter på startsidan visas kontakterna som finns lagrade på datorn. Om du vill visa alla kontakter på datorn och mobilenheten klickar du i området Kontakter. Vyn Kontakter i Nokia Ovi Suite öppnas, där du kan redigera och synkronisera kontakterna på datorn och i enheten. Om du skulle tappa bort enheten är all kontaktinformation kvar i Nokia Ovi Suite. Mer information finns i Översikt över Kontakter.

Om du vill uppdatera dina kontakter från enheten till datorn klickar du på Synkronisera i området Kontakter på startsidan. Mer information finns i Synkronisera innehållet och Om att synkronisera kontakter.

Kontakter på startsidan