Sekretessrutiner

Nokia utvecklar kontinuerligt sina produkter. Som en del av den policyn samlar Nokia Ovi Suite in diagnostisk information som hjälper Nokia förbättra sina produkter och tjänster. Nokia Ovi Suite samlar t.ex. in information om användarnas datorkonfigurationer och vilka Nokia-enhetsmodeller som används med programvaran.

Ingen information skickas till Nokia utan ditt godkännande. Genom att tillåta att informationen skickas till Nokia kan du hjälpa oss utveckla och förbättra Nokia Ovi Suite utifrån användarnas behov.

Om du vill sluta skicka information ändrar du helt enkelt motsvarande alternativ på fliken Allmänt i Nokia Ovi Suite-alternativen. Efter det skickas ingen information.

Så här ändrar du dina sekretessinställningar:

  1. Välj Verktyg > Alternativ och gå till fliken Allmänt.

  2. Under Sekretess väljer du om du vill tillåta att diagnostisk information skickas till Nokia.

 

Ovi Nokia Help info SekretessrutinerObs!

Om du vill se vilken sorts information som samlas in och hur den behandlas, klickar du på Information. Du kan också läsa Nokias sekretesspolicy (kräver en Internetanslutning).

Sekretessrutiner