Översikt över säkerhetskopiering och återställning

Med säkerhetskopieringsguiden i Nokia Ovi Suite kan du säkerhetskopiera allt eller bara en del av  innehållet på enheten. Det kan vara en bra idé att säkerhetskopiera innehållet på enheten om du till exempel tänkt byta till en ny enhet eller bara vill lagra innehåll på en säker plats på datorn.

Med återställnigsguiden i Nokia Ovi Suite kan du sedan exempelvis återställa den gamla enhetens innehåll på den nya, eller återställa innehåll som du förlorat av misstag tillbaka till enheten. Tänk på att om du tidigare har använt Nokia PC Suite till att säkerhetskopiera innehållet på enheten kan du återställa säkerhetskopieringsfilerna med Nokia Ovi Suite.

Öppna guiderna för säkerhetskopiering och återställning från Verktyg > Säkerhetskopiera och Verktyg > Återställ.

Ovi Nokia Help info Översikt över säkerhetskopiering och återställning Obs!

Om du har överfört kopieringsskyddade låtar innan du använde säkerhetskopierings- eller återställningsguiden ställer du in enhetens USB-läge till Nokia Ovi Suite- eller PC Suite-läge. Mer information om att välja USB-läge finns i enhetens användarhandbok.

Vissa enhetsmodeller har inte stöd för alla funktioner i Nokia Ovi Suite. Därför kanske inte vissa funktioner som beskrivs i den här hjälpen är tillgängliga på den enhetsmodell du använder.

Se även:

Om att säkerhetskopiera innehållet på enheten

Om automatisk säkerhetskopiering

Om att återställa innehållet på enheten

Felsökning av säkerhetskopiering och återställning

 

Översikt över säkerhetskopiering och återställning