Om automatisk säkerhetskopiering

Du kan låta alla dina personliga data säkerhetskopieras en gång om dagen. Personliga data är:

  • kontakter

  • kalenderobjekt

  • meddelanden

  • anteckningar

  • landmärken

  • webbläsarbokmärken och

  • webbfeeds för beställda poddsändningar.

 

Automatiska säkerhetskopiering är inaktiverat som standard men du kan aktivera det från Verktyg > Alternativ > Mina enheter. På samma plats kan du också ändra hur ofta enheten ska säkerhetskopieras automatiskt (t.ex. en gång om dagen eller en gång i veckan) och var på datorn säkerhetskopieringsfilerna ska sparas.

Ovi Nokia Help info Om automatisk säkerhetskopieringObs!

Du måste avsluta säkerhetskopieringsguiden innan du ändrar alternativen.

 

En automatisk säkerhetskopiering körs bara om du inte har använt Nokia Ovi Suite under en viss tid. Den automatiska säkerhetskopieringen tar bara några minuter och du kan fortsätta att använda Nokia Ovi Suite utan avbrott under tiden. Vi rekommenderar att du inte öppnar något innehåll på enheten medan säkerhetskopieringen pågår.

Förloppet visas i enhetsområdet. Ett meddelande visas i enhetsområdet när säkerhetskopieringen är klar. Om det av någon orsak inte gick att säkerhetskopiera väntar du bara på att nästa automatiska säkerhetskopiering ska äga rum.

En påminnelse visas i enhetsområdet efter en viss tid om det inte gick att göra en automatisk säkerhetskopiering. Påminnelsen visas efter tre dagar eller tre veckor, beroende på dina inställningar för automatisk säkerhetskopiering (dagligen eller per vecka).

Nokia Ovi Suite tar automatiskt bort äldre automatiska säkerhetskopieringar på datorn så att datorn alltid har tillräckligt med minne.

 

Om att ge säkerhetskopieringsfilen ett namn

Standardnamnet på säkerhetskopieringsfilen består av namnet på enheten och det datum då säkerhetskopieringen gjordes. Om du har gjort en manuell säkerhetskopiering och det finns en automatisk säkerhetskopiering för samma dag, talar också namnet om vilken som är vilken. Filnamnet på den automatiska säkerhetskopieringen innehåller ordet “auto”, till exempel [enhetens namn]_2009-01-22_auto.nbu, vilket inte namnet på den manuella säkerhetskopieringsfilen gör, till exempel [enhetens namn]_2009-01-22.nbu. Om du gör flera manuella säkerhetskopieringar samma dag innehåller filnamnet också tidpunkten för säkerhetskopieringen.

Du kan ge säkerhetskopieringsfilen vilket namn som helst. I fönstret för att välja innehåll klickar du på Bläddra och skriver det nya namnet på filen i fältet Filnamn. Klicka på Spara och spara filen på önskad plats. Dialogrutan stängs.

Se även:

Om att säkerhetskopiera innehållet på enheten

Om automatisk säkerhetskopiering