Om att säkerhetskopiera innehållet på enheten

När du säkerhetskopierar innehållet på enheten är det bäst att använda en USB-kabel i stället för Bluetooth eftersom det går fortare. Mer information om hur du ansluter via en USB-kabel finns i Om att ansluta enheten via en USB-kabel.

Om du inte har gjort någon säkerhetskopiering på över en månad visas en påminnelse på startsidan i Nokia Ovi Suite. Du kan börja säkerhetskopiera genom att klicka på länken Säkerhetskopiera nu.

Ovi Nokia Help info Om att säkerhetskopiera innehållet på enhetenObs!

Under säkerhetskopieringen avslutas alla program i enheten. Om du t.ex. lyssnar på musik avslutas musikspelaren.

 

Bra att veta när du är i fönstret för att välja innehåll i guiden

Alla innehållstyper är markerade som standard första gången du använder guiden. Fortsättningsvis förmarkeras de i enlighet med tidigare gånger du använt guiden. Innehåll som kontakter, kalender och meddelanden ingår alltid i säkerhetskopieringen och kan inte avmarkeras.

Om det finns ett minneskort i enheten kan du välja om du vill säkerhetskopiera valt innehåll från minneskortet också.

Ovi Nokia Help info Om att säkerhetskopiera innehållet på enhetenObs!

DRM-licenser för låtar samt kartor och röstvägledningsfiler ingår inte i säkerhetskopieringen. Du kan dock återställa DRM-licenserna och ladda ned dina kartor och röstvägledningsfiler igen. Mer information finns i Återställa musiklicenser efter enhetsåterställning och Ladda ned kartor.

 

Om du vill ändra platsen på datorn där säkerhetskopieringsfilen ska sparas klickar du på Bläddra.

Bra att veta när du är i säkerhetskopieringens förloppsfönster

Om du vill se hur säkerhetskopieringen fortskrider klickar du på Visa information. Du kan se vilken enskild fil eller vilket filinnehåll (t.ex. kontakter, kalender och anteckningar, meddelanden) som säkerhetskopieras och hur många procent av filen eller filinnehållet som har säkerhetskopierats.

Om du tänkt avbryta den pågående säkerhetskopieringen genom att klicka på Stoppa måste guiden först nå en säker punkt där det går att avbryta utan att skada enheten. När den säkra punkten har nåtts stoppas säkerhetskopieringen. Det kan ta några minuter för guiden att komma fram till den säkra punkten.

Ovi Nokia Help info Om att säkerhetskopiera innehållet på enhetenObs!

Om du klickar på Starta igen i fönstret för stoppad säkerhetskopiering, kommer du tillbaka till fönstret för val av innehåll. Om du klickar på Slutför stängs hela säkerhetskopieringsguiden.

 

Du kan också säkerhetskopiera innehållet på enheten automatiskt med jämna mellanrum. Mer information finns i Om automatisk säkerhetskopiering.

Se även:

Om att återställa innehållet på enheten

Felsökning av säkerhetskopiering och återställning

 

Om att säkerhetskopiera innehållet på enheten