Om att återställa innehållet på enheten

När du återställer innehållet på enheten är det bäst att använda en USB-kabel i stället för Bluetooth eftersom det går fortare. Mer information om hur du ansluter via en USB-kabel finns i Om att ansluta enheten via en USB-kabel.

Bra att veta när du är i fönstret för att välja filer i guiden

Som standard markeras den senaste säkerhetskopieringsfilen från den enhet som är ansluten just nu. Om det inte finns någon befintlig säkerhetskopieringsfil för den anslutna enheten markeras automatiskt den senaste säkerhetskopieringsfilen. Tänk på att om du tidigare har använt Nokia PC Suite till att säkerhetskopiera innehållet på enheten kan du återställa säkerhetskopieringsfilerna med Nokia Ovi Suite.

Om du väljer att återställa en annan säkerhetskopieringsfil uppdateras vyn automatiskt med innehållet i den valda filen. Det går bara att visa innehåll som kan återställas till den enhet som är ansluten. Allt innehåll som säkerhetskopierats från en annan enhetsmodell kanske inte är kompatibelt med den enhet som är ansluten just nu.

DRM-licenser för låtar samt kartor och röstvägledningsfiler säkerhetskopieras inte och kan därför inte återställas tillbaka till enheten. Du kan dock återställa DRM-licenserna och ladda ned dina kartor och röstvägledningsfiler igen. Mer information finns i Återställa musiklicenser efter enhetsåterställning och Ladda ned kartor.

Ovi Nokia Help info Om att återställa innehållet på enheten Obs!

Om du får en varning om att filen med säkerhetskopian kan ha ändrats, rekommenderar vi att du inte återställer filen till enheten. Filen kan innehålla skadlig programvara och kan skada enheten om den återställs.

 

Bra att veta när du är i återställningens förloppsfönster

Om du återställer innehåll till samma enhetsmodell som den tidigare måste du starta om enheten för att slutföra återställningen. Om du återställer innehåll till en annan enhetsmodell än den tidigare behöver du inte starta om.

Ovi Nokia Help info Om att återställa innehållet på enheten Obs!

Om du återställer innehåll via en Bluetooth-anslutning måste du återansluta enheten till datorn när du har startat om enheten.

Se även:

Felsökning av säkerhetskopiering och återställning

 

 

Om att återställa innehållet på enheten