Felsökning av säkerhetskopiering och återställning

Gör något av följande om det inte går att säkerhetskopiera eller återställa innehållet på din enhet:

  • Om anslutningen mellan enheten och datorn har brutits startar du först om enheten. Annars slutar enheten att fungera. Anslut sedan USB-kabeln till enheten i USB-läget Nokia Ovi Suite (eller PC Suite). Om det inte hjälper byter du till en Bluetooth-anslutning. Mer information om att ansluta enheten via Bluetooth finns i Om att ansluta enheten via Bluetooth.

  • Om enhetens batterinivå är låg ansluter du enheten till en laddare.

  • Om det inte går att hitta mappen där du försöker spara säkerhetskopieringsfilen, kontrollerar du sökvägen till mappen eller väljer en annan mapp.

  • Om det inte finns tillräckligt med utrymme på datorn för att spara säkerhetskopieringsfilen tar du bort några filer från datorn eller lägger dem på ett USB-minne eller på en extern hårddisk.

  • Om säkerhetskopieringsfilen du valt inte längre är tillgänglig väljer du en annan som ska återställas till enheten.

  • Om någon del av innehållet inte gick att säkerhetskopiera eller återställa försöker du göra om säkerhetskopieringen eller återställningen.

  • Om det inte finns tillräckligt med minne på enheten för att återställa den valda säkerhetskopieringsfilen, sparas den del av innehållet som inte får plats på datorn. Platsen där innehållet sparas är samma som där du valde att spara säkerhetskopieringsfilerna. Platsen visas också på skärmen. I vissa fall sparas det extra innehållet inte på datorn. Du ombeds då att minska det utrymme som behövs genom att avmarkera vissa innehållstyper i återställningsguiden fönster för att välja säkerhetskopieringsfil.

  • Om du inte väljer något innehåll att återställa går det inte att fortsätta återställningen. Välj innehåll som ska återställas till enheten och klicka på Starta.

  • Om du frånkopplar enheten under återställningen måste du starta om enheten och göra om återställningen för att vara säker på att enheten fungerar som den ska.

Felsökning av säkerhetskopiering och återställning