Styra uppspelning

I uppspelningsområdet längst ned till höger i Nokia Ovi Suite visas information om den låt som spelas upp för tillfället. Där hittar du även alla kontrollknappar som behövs för att spela upp musik. Mer information om kontrollknapparna finns i tabellen nedan.

Knappar för uppspelningskontroll:

 

Knapp:

Åtgärd:

Ovi Nokia pause Styra uppspelning

Klicka på den här knappen om du vill pausa uppspelningen där den aktuella låten befinner sig. Alternativt kan du dubbelklicka på låten som spelas i innehållsområdet.

Ovi Nokia play Styra uppspelning

Klicka på den här knappen om du vill återuppta uppspelningen när du har klickat på Pausa.

Ovi Nokia slider Styra uppspelning

Dra skjutreglaget åt vänster eller höger om du vill ändra uppspelningsläget i låten som spelas för tillfället.

Uppspelningstiden som visas bredvid skjutreglaget anger låtens längd, hur lång tid som har förflutit och hur lång tid som återstår. Du växlar mellan dessa genom att klicka på tidsvisningen.

Ovi Nokia previous Styra uppspelning

Klicka på den här knappen om du vill hoppa till början av den aktuella låten.

Dubbelklicka på den här knappen om du vill hoppa till den föregående låten.

Håll ned den här knappen om du vill spola tillbaka i den aktuella låten.

Ovi Nokia next Styra uppspelning

Klicka på den här knappen om du vill hoppa till nästa låt.

Håll ned den här knappen om du vill spola framåt i den aktuella låten.

Ovi Nokia volume Styra uppspelning

Dra handtaget för volymreglaget uppåt eller nedåt om du vill justera volymen.

Klicka på den här knappen om du vill stänga av ljudet.

 

Styra uppspelning