Spela upp musik

I Musik kan du spela upp låtarna från datorns musiksamling. Du kan spela upp låtar av en viss artist eller från ett visst album eller en spellista som du har skapat.

Mer information om att visa låtar på datorn eller på enheten finns i Bläddra i musiken.

Så här spelar du upp musik från musiksamlingen:

  1. Välj Musikbibliotek i navigeringsområdet. I objektsområdet visas alla album eller artister i musiksamlingen.

  2. Klicka på knapparna längst upp i objektsområdet om du vill växla mellan artist- och albumläget.

  3. Om du vill spela upp låtarna för en viss artist eller ett visst album markerar du artist- eller albumnamnet i objektsområdet.

  4. Dubbelklicka på en låt i innehållsområdet så att den börjar spelas upp. När den valda låten är klar fortsätter uppspelningen med nästa låt i innehållsområdet.

 

Ovi Nokia Help tip Spela upp musik Tips:

Du kan också spela upp en spellista i musiksamlingen. Det gör du genom att klicka på namnet på den önskade spellistan i navigeringsområdet. När låtarna som ingår i spellistan visas i innehållsområdet dubbelklickar du på en låt för att börja spela upp spellistan.

 

Blanda musik

Om du vill få en uppfriskande lyssningsupplevelse kan du blanda musik vid uppspelning. Det betyder att musiken spelas upp i slumpmässig ordning. När du spelar musik väljer du Redigera > Blanda för att slå på blandningen. Från och med nästa låt hör du slumpmässigt valda låtar. Du kan välja att bara blanda ett album, eller blanda all din musik genom att välja Musikbibliotek.

Styra uppspelning

Om du vill styra uppspelningen (till exempel justera volymen eller hoppa till föregående eller nästa spår) använder du knapparna i uppspelningsområdet. Det finns i det nedre högra hörnet i Nokia Ovi Suite. Där visas dessutom uppspelningstiden så att du kan kontrollera låtens längd, hur lång tid som har förflutit och hur lång tid som återstår. Mer information finns i Styra uppspelning.

Ovi Nokia Help tip Spela upp musik Tips:

Under musikuppspelningen kan du dubbelklicka på omslagsbilden i spelarområdet. På så sätt kan du visa innehållet i musiksamlingen i albumläge med den låt markerad som spelas just nu.

Ovi Nokia Help info Spela upp musikObs!

Om du börjar spela en video medan du lyssnar på musik pausas musikuppspelningen automatiskt.

Om du har problem med att spela upp låtar kan DRM-licenserna saknas. Mer information finns i Återställa musiklicenser efter det att du har uppdaterat programvaran på enheten.

Spela upp musik