Kopieringsskydd och DRM-licenser

Om du vill spela kopieringsskyddade låtar i din musiksamling eller överföra dem till mobilenheten måste du ha en licens. Om en låt saknar licens är det möjligt att du måste hämta eller köpa den online från Ovi Musik.

Ovi Musik har endast stöd för DRM-licenser (Digital Rights Management) i Windows Media-format (WM DRM). DRM-licenser styr hur digitalt innehåll får användas.

Ovi Nokia Help info Kopieringsskydd och DRM licenser Obs!

Datorn måste vara auktoriserad om du vill spela eller överföra kopieringsskyddat material. Så är oftast redan fallet om du har köpt eller spelat kopieringsskyddat material i Nokia Ovi Player eller något annat program.

 

När du överför en kopieringsskyddad låt från datorn till mobilenheten skapas en överföringslicens på datorn, eller så hämtas licensen från musikbutiken där du först köpte låten. Detta gör att låten kan spelas på mobilenheten. Licensen överförs tillsammans med låten. För vissa låtar kan antalet överföringsrättigheter vara begränsat. Om det inte finns tillräckligt med överföringsrättigheter kvar för en låt kanske du måste hämta en ny licens från musikbutiken innan du överför låten till mobilenheten.

Ovi Nokia Help info Kopieringsskydd och DRM licenser Obs!

När du kopierar musik mellan enheten och datorn, rekommenderar vi att du använder en USB-kabelanslutning och, beroende på vilken enhetsmodell du använder, antingen använder Nokia Ovi Suite- eller PC Suite-läget om enheten väljer det automatiskt eller du behöver välja medieöverföringsläget. Då överförs DRM-licenserna som behövs för att spela kopieringsskyddade låtar tillsammans med låtarna. Om du överför musik via en Bluetooth-anslutning går det långsammare och DRM-licenserna för låtarna överförs inte. I så fall måste DRM-licenserna kontrolleras via mobilnätet nästa gång du spelar upp låtarna på enheten.

Om du har problem med att spela upp låtar kan DRM-licenserna saknas. Mer information finns i Återställa musiklicenser efter det att du har uppdaterat programvaran på enheten.

 

Se även:

Hämta musik online

Kopieringsskydd och DRM-licenser