Filtrera musik

När du visar musik som är lagrad på datorn eller på enheten kan du filtrera artisterna eller albumen i objektsområdet och på så vis snabbt hitta det du söker. Klicka på knapparna längst upp i objektsområdet om du vill växla mellan artist- och albumläget. Artister eller album som innehåller den filtrerade texten visas i objektsområdet.

Så här filtrerar du album och artister:

 1. Om du vill filtrera all musik på datorn markerar du Musikbibliotek i navigeringsområdet.
  ELLER
  Markera den smarta gruppen Nytillkomna i navigeringsområdet om du bara vill filtrera musik som lagts till i Nokia Ovi Suite under de senaste två veckorna.
  ELLER
  Om du vill filtrera musiken på enheten markerar du Musikbibliotek i enhetsområdet.

 2. Börja med att skriva in artistens namn (förnamn eller efternamn) eller namnet på albumet i fältet under objektsområdet. Filtreringen startar direkt och en lista visas över alla artister eller album som matchar texten du angett i objektsområdet.

 3. Om du vill tömma fältet klickar du på Töm.

 

Ovi Nokia Help info Filtrera musikObs!

Om inga namn på några artister eller album innehåller texten du angett är objektsområdet tomt.

Filtrera musik