Bläddra bland musiken

Bläddra bland musiken på datorn

När du öppnar Musik är Musikbibliotek markerat, och i innehållsområdet visas alla låtar i musiksamlingen på datorn. Låtarna visas efter artist- eller albumnamn beroende på vilket läge du har valt i objektsområdet. Klicka på knapparna längst upp i objektsområdet om du vill växla mellan lägena:

  • Om du väljer artistläget kan du klicka på ett artistnamn och visa alla låtar av den artisten, sorterade i album.

  • I albumläge kan du klicka på ett albumnamn och visa alla låtar i det albumet.

 

Om du vill visa den senaste musiken i musikbiblioteket markerar du gruppen Nytillkomna i navigeringsområdet. Den här smarta gruppen innehåller all musik som har lagts till i musiksamlingen i Nokia Ovi Suite under de senaste två veckorna. Du kan t.ex. ha laddat ned musiken online, kopierat den från enheten eller lagt till den från en markerad mapp på datorn. Observera att innehållet i en smart grupp uppdateras automatiskt och att du inte kan byta namn på, redigera eller ta bort en smart grupp.

Bläddra bland musiken på enheten

Om du vill visa låtarna som är lagrade på enheten markerar du Musikbibliotek i enhetsområdet. En lista med artisterna eller albumen visas i objektsområdet, och låtarna i innehållsområdet. Markera Musikbibliotek i enhetsområdet och tryck på F5 för att uppdatera vyn.

Om det visas ett felmeddelande om att låtarna inte kunde läsas, har WPD-drivrutinen troligen inte kunnat installeras på enheten. Se anvisningarna i Felsöka, bläddra bland och kopiera musik.

 

Ovi Nokia Help info Bläddra bland musikenObs!

Om du återställer enhetsinnehåll stängs enhetsområdet i alla vyer i Nokia Ovi Suite för att förhindra att enheten krånglar medan återställningen pågår.

Om du inte hittar en viss artist eller ett visst album i musiksamlingen kopplar du bort enheten från datorn och uppdaterar enhetens musikbibliotek. Anslut därefter enheten till datorn på nytt.

Ovi Nokia Help tip Bläddra bland musiken Tips:

Siffran som visas efter en grupp eller spellista i navigeringsområdet visar antalet låtar i gruppen eller spellistan.

Om du vill se hur lång en låt är markerar du låten i innehållsområdet. Längden visas efter låtnamnet.

 

Se även:

Lägga till musik från datorn

Filtrera musik

Bläddra bland musiken