Kopiera musik till enheten

Du kan kopiera markerade spår, ett helt album eller en spellista från datorn till enheten. Musiken kopieras till den prioriterade minnesplatsen, som definieras i alternativen för Nokia Ovi Suite. Kontrollera att du använder den minnesplats som har mest tillgängligt utrymme. Om du vill kontrollera vilket minne som används för närvarande eller ändra det väljer du Verktyg > Alternativ. Välj fliken Mina enheter och det bästa tillgängliga alternativet som Prioriterat minne.

Ovi Nokia Help info Kopiera musik till enhetenObs!

När du kopierar musik mellan enheten och datorn, rekommenderar vi att du använder en USB-kabelanslutning och, beroende på vilken enhetsmodell du använder, antingen använder Nokia Ovi Suite- eller PC Suite-läget om enheten väljer det automatiskt eller du behöver välja medieöverföringsläget. Då överförs DRM-licenserna som behövs för att spela kopieringsskyddade låtar tillsammans med låtarna. Om du överför musik via en Bluetooth-anslutning går det långsammare och DRM-licenserna för låtarna överförs inte. I så fall måste DRM-licenserna kontrolleras via mobilnätet nästa gång du spelar upp låtarna på enheten.

Om ett meddelande visas där du uppmanas att ändra USB-läge på enheten, beror det på att du kopierar kopieringsskyddade musikspår.

Så här kopierar du enstaka låtar eller ett album till enheten:

 1. Välj Musikbibliotek i navigeringsområdet. I objektsområdet visas en lista över alla artister eller album i musiksamlingen, beroende på vilket läge du har valt.

 2. Markera önskad artist eller album i objektsområdet. Artistens eller albumets låtar visas i innehållsområdet.

 3. I innehållsområdet markerar du de låtar du vill kopiera till enheten.

 4. Välj Verktyg > Kopiera till enhet.
  ELLER
  Dra spåren till enheten som visas i det nedre vänstra hörnet av Nokia Ovi Suite.

 

Så här kopierar du en spellista till enheten:

 1. Klicka på önskad spellista i navigeringsområdet.

 2. Om du vill ändra ordning på låtarna i en spellista måste du göra det innan du kopierar spellistan till enheten. När du har kopierat spellistan kan du inte ändra ordning på låtarna.

 3. Välj Verktyg > Kopiera till enhet.
  ELLER
  Dra spellistan till enheten som visas i det nedre vänstra hörnet av Nokia Ovi Suite.

 

Ovi Nokia Help info Kopiera musik till enhetenObs!

Du kan behöva uppdatera musikbiblioteket på enheten för att den kopierade musiken ska visas på enheten.

 

Om det visas ett felmeddelande om att låtarna inte kunde kopieras, har WPD-drivrutinen troligen inte kunnat installeras på enheten. Se anvisningarna i Felsöka, bläddra bland och kopiera musik.

Ovi Nokia Help tip Kopiera musik till enheten Tips:

Du kan också dra musik från Utforskaren i Windows till enheten.

Kopiera musik till enheten