Ta bort musik

Du kan ta bort låtar från din musiksamling på datorn och på enheten. När du tar bort musik från musiksamlingen kan du ange om låtarna dessutom ska tas bort från datorn. Om du tar bort en låt från enheten tas den bort permanent.

Så här tar du bort låtar från musiksamlingen:

  1. Markera Musikbibliotek eller den smarta gruppen Nytillkomna i navigeringsområdet. Låtarna visas i innehållsområdet.

  2. Markera en eller flera låtar som du vill ta bort.

  3. Högerklicka och välj Ta bort.

  4. Du tillfrågas om du vill ta bort låtarna från datorn. Klicka på Ja om du vill ta bort låtarna från datorn, eller på Nej om du vill ha kvar låtarna på datorn men ta bort dem från musiksamlingen, eller på Avbryt om du inte vill göra någonting.

 

Så här tar du bort låtar från enheten:

  1. Välj Musikbibliotek i enhetsområdet. Låtarna på enheten visas i innehållsområdet.

  2. Markera en eller flera låtar som du vill ta bort.

  3. Högerklicka och välj Ta bort.

  4. Bekräfta borttagningen. Låtarna raderas permanent från enheten.

 

Information om hur du tar bort låtar från spellistor och raderar spellistor finns i Hantera spellistor.

Ta bort musik