Visa meddelanden

När du visar meddelanden som är lagrade på datorn eller på din enhet kan du få en snabb överblick över meddelandena om du visar meddelandelistan i objektsområdet. I objektsområdet visas de första orden i varje meddelande. När du markerar ett meddelande i objektsområdet visas hela texten i innehållsområdet.

Om du vill visa meddelandena som är lagrade på datorn markerar du gruppen “Alla” i navigeringsområdet. En lista visas då över alla meddelanden i datorn. Du kan även klicka på någon av de smarta grupperna i listan under gruppen Alla om du bara vill visa meddelanden som tillhör just den gruppen. Mer information finns i Om smarta grupper.

Du kan visa meddelanden som är lagrade på datorn på följande sätt:

  • Sorterade efter det datum då meddelandet skickades eller togs emot.

  • Sorterade efter den kontakt som skickade eller tog emot meddelandet.

 

Klicka på knapparna längst upp i objektsområdet om du vill växla mellan lägena.

Du kan visa meddelanden på enheten när den är ansluten till datorn genom att markera någon av meddelandemapparna på enheten, exempelvis Inkorgen, Skickat eller Utkast (mappnamnen varierar). En lista visas då över meddelandena i mappen.

Visa meddelandetrådar

Du kan visa alla meddelanden som du har skickat eller tagit emot från en viss kontakt i en meddelandetråd. Om du vill visa en meddelandetråd markerar du det önskade meddelandet i objektsområdet. Hela meddelandetråden med just den kontakten visas i innehållsområdet. Meddelandetråden visas i kronologisk ordning med det senaste meddelande överst.

 

Se även:

Filtrera meddelanden

Kopiera meddelanden

Ta bort och återställa meddelanden

Visa meddelanden