Filtrera meddelanden

När du visar meddelanden som är lagrade på datorn eller på din enhet kan du filtrera dem i objektsområdet och på så vis snabbt hitta ett visst meddelande. Du kan filtrera meddelanden efter namnet på avsändaren eller mottagaren, eller efter text i meddelandet. Meddelanden som innehåller den filtrerade texten visas i objektsområdet.

Så här filtrerar du meddelanden på datorn:

  1. I navigeringsområdet markerar du gruppen Alla om du vill filtrera alla meddelanden på datorn.
    ELLER
    Markera någon av de smarta grupperna i listan under gruppen Alla om du bara vill filtrera meddelanden i den gruppen. Mer information om smarta grupper finns i Om smarta grupper.

  2. Börja skriva filtreringstexten i fältet under objektsområdet. Filtreringen startar direkt och en lista visas över alla meddelanden som matchar din text.

  3. Om du vill tömma fältet Filtrera meddelanden klickar du på Töm.

 

Så här filtrerar du meddelanden på enheten:

  1. Markera önskad enhetsmapp i listan i enhetsområdet.

  2. Börja skriva filtreringstexten i fältet under objektsområdet. Filtreringen startar direkt och en lista visas över alla meddelanden som matchar din text.

  3. Om du vill tömma fältet Filtrera meddelanden klickar du på Töm.

 

Ovi Nokia Help info Filtrera meddelandenObs!

Om inga meddelanden innehåller den text du angett, är objektsområdet tomt.

Filtrera meddelanden