Vidarebefordra meddelanden

Se till att din enhet är ansluten till datorn innan du börjar skicka meddelanden. Alla anslutna enheter visas i enhetens statusområde. Du kan ansluta enheten till datorn via kabel eller en trådlös Bluetooth-anslutning.

Ovi Nokia Help info Vidarebefordra meddelandenObs!

Om du använder en enhet med dubbla SIM-kort är det SIM1 som används för att skicka meddelanden. SIM1 sitter i enhetens interna SIM-korthållare. Om du vill skicka ett meddelande med det andra SIM-kortet är det bara att byta plats på SIM-korten i enheten.

 

Så här vidarebefordrar du ett meddelande:

  1. Markera önskat meddelande i objektsområdet och välj Verktyg > Vidarebefordra.

  2. Klicka på Lägg till mottagare . Börja skriva namnet eller telefonnumret till önskad mottagare. En lista visas över matchande kontakter i din enhet eller på datorn. Välj den mottagare du vill lägga till och tryck på Retur.

  3. Om du vill lägga till fler mottagare klickar du på Lägg till mottagare.

  4. När du har lagt till alla mottagare klickar du på Stäng.

  5. Ändra meddelandetexten om det behövs.

  6. Klicka på Skicka.

 

Ovi Nokia Help tip Vidarebefordra meddelanden Tips:

Om du vill ta bort en mottagare från meddelandet du skriver, markerar du mottagaren och trycker på Delete.

Du kan också högerklicka på meddelanden i objekts- eller innehållsområdet om du vill svara på, vidarebefordra eller radera meddelanden.

Vidarebefordra meddelanden