Svara på meddelanden

Se till att din enhet är ansluten till datorn innan du börjar skicka meddelanden. Alla anslutna enheter visas i enhetens statusområde. Du kan ansluta enheten till datorn via kabel eller en trådlös Bluetooth-anslutning.

Ovi Nokia Help info Svara på meddelandenObs!

Om du använder en enhet med dubbla SIM-kort är det SIM1 som används för att skicka meddelanden. SIM1 sitter i enhetens interna SIM-korthållare. Om du vill skicka ett meddelande med det andra SIM-kortet är det bara att byta plats på SIM-korten i enheten.

 

Så här svarar du på ett meddelande:

  1. Markera önskat meddelande i objektsområdet och välj Verktyg > Svara. Meddelandet skickas till det ursprungliga meddelandets avsändare.

  2. Skriv meddelandet i textrutan. Under textrutan visas, medan du skriver, hur många tecken du har kvar och hur många tecken som kommer att skickas.

  3. Klicka på Skicka.

 

Ovi Nokia Help tip Svara på meddelanden Tips:

Du kan också markera fler än ett meddelande. Svaret skickas då till alla avsändare för de meddelanden som du har markerat.

Du kan även högerklicka på meddelanden i objekts- eller innehållsområdet om du vill svara på, vidarebefordra eller radera meddelanden eller om du vill skapa en ny kontakt.

Svara på meddelanden