Öppna Meddelanden

I Meddelanden kan du visa meddelanden som är lagrade på datorn och på din enhet när enheten är ansluten till datorn.

Du öppnar Meddelanden genom att klicka på ikonen Meddelanden i det övre navigeringsfältet. Du ser då meddelanden från din enhet i en lista i enhetsområdet.

Ovi Nokia Help info Öppna Meddelanden Obs!

Om du återställer enhetsinnehåll stängs enhetsområdet i alla vyer i Nokia Ovi Suite för att förhindra att enheten krånglar medan återställningen pågår.

Se även:

Visa meddelanden

Öppna Meddelanden