Kopiera meddelanden

När du ansluter enheten till datorn kopieras meddelanden från enheten till datorn, och visas i gruppen Alla. Du kan också kopiera valda meddelanden från enheten till datorn eller från datorn till enheten.

Så här kopierar du meddelanden från enheten till datorn:

  1. Markera en mapp i listan i enhetsområdet. Meddelandena i mappen visas i en lista.

  2. Välj ett eller flera meddelanden. Du väljer intilliggande meddelanden genom att klicka på det första meddelandet och sedan hålla ned Skift-knappen och klicka på det sista. Du väljer spridda meddelanden genom att klicka på det första och sedan hålla ned Ctrl-knappen och klicka på övriga meddelanden.

  3. Dra meddelandena till gruppen Alla i navigeringsområdet. Meddelandena kopieras till datorn.

 

Så här kopierar du meddelanden från datorn till enheten:

  1. Markera gruppen Alla i navigeringsområdet. En lista visas över alla meddelanden i datorn.

  2. Välj ett eller flera meddelanden. Du väljer intilliggande meddelanden genom att klicka på det första meddelandet och sedan hålla ned Skift-knappen och klicka på det sista. Du väljer spridda meddelanden genom att klicka på det första och sedan hålla ned Ctrl-knappen och klicka på övriga meddelanden.

  3. Dra meddelandena till Mina mappar i enhetsområdet. Meddelandena kopieras till enheten.

 

Ovi Nokia Help tip Kopiera meddelanden Tips:

Om du vill kopiera innehållet i ett meddelande till urklippet och klistra in det i en annan texteditor, markerar du ett meddelande i objektsområdet, högerklickar på meddelandet i innehållsområdet i höger fönster och väljer Kopiera till urklipp.

Kopiera meddelanden