Ta bort och återställa meddelanden

Du kan ta bort meddelanden från enheten och datorn. Du kan även återställa meddelanden som varit lagrade på datorn. Om du tar bort ett meddelande från enheten tas det bort permanent och kan inte återställas.

Så här tar du bort och återställer meddelanden på datorn:

 1. Markera gruppen Alla eller en smart grupp i navigeringsområdet. En lista över meddelandena i gruppen visas.

 2. Kontrollera att meddelanden visas ordnade efter datum då de skickats eller mottagits. Det gör du genom att klicka på knapparna överst i objektsområdet.

 3. Välj ett eller flera meddelanden som du vill ta bort. Du väljer intilliggande meddelanden genom att klicka på det första meddelandet och sedan hålla ned Skift-knappen och klicka på det sista. Du väljer spridda meddelanden genom att klicka på det första och sedan hålla ned Ctrl-knappen och klicka på övriga meddelanden.

 4. Högerklicka och välj Ta bort. Meddelandena flyttas till mappen Borttagna meddelanden.

 5. Töm mappen Borttagna meddelanden genom att högerklicka på mappnamnet i navigeringsområdet och välja Töm Borttagna meddelanden på snabbmenyn som öppnas.
  ELLER
  Återställ meddelanden från mappen Borttagna meddelanden genom att markera mappnamnet i navigeringsområdet, välja önskade meddelanden i objektsområdet, högerklicka och välja Återställ.

Ovi Nokia Help tip Ta bort och återställa meddelanden Tips:

Du kan också ta bort meddelanden permanent genom att markera dem i objektsområdet och trycka på Skift+Delete.

Om du vill återställa ett borttaget meddelande som tillhör en meddelandetråd klickar du på Återställ när meddelandet visas i innehållsområdet.

Så här tar du bort meddelanden permanent från enheten:

 1. Markera en mapp i listan i enhetsområdet. Meddelandena i mappen visas i en lista.

 2. Välj ett eller flera meddelanden som du vill ta bort. Du väljer intilliggande meddelanden genom att klicka på det första meddelandet och sedan hålla ned Skift-knappen och klicka på det sista. Du väljer spridda meddelanden genom att klicka på det första och sedan hålla ned Ctrl-knappen och klicka på övriga meddelanden.

 3. Högerklicka och välj Ta bort. Meddelandet tas bort permanent från enheten och du kan inte återställa det.

Ta bort och återställa meddelanden