Ta bort en smart grupp

Så här tar du bort en smart grupp:

  1. Markera någon av de smarta grupperna som visas under Alla.

  2. Välj Redigera > Ta bort smart grupp.

  3. Bekräfta borttagningen. Den smarta gruppen tas bort men meddelandena i gruppen är kvar på datorn (de visas fortfarande i gruppen Alla).

Ta bort en smart grupp