Synkronisera meddelanden

Du kan se till att innehållet på mobilenheten alltid är synkroniserat med Nokia Ovi Suite. Det betyder att du har tillgång till exakt samma innehåll både på mobilenheten och på datorn. Om du skulle tappa bort enheten är allt innehåll kvar i Nokia Ovi Suite. Du kan välja vilka innehållstyper som ska synkroniseras, till exempel kontakter, meddelanden och foton.

På startsidan i Nokia Ovi Suite ser du enkelt hur många nya meddelanden som finns på enheten och kan synkroniseras med datorn.

Gör något av följande om du vill synkronisera meddelanden från enheten till datorn manuellt:

  • Om du är på startsidan i Nokia Ovi Suite klickar du på Synkronisera i området Meddelanden.

  • Om du är i vyn Meddelanden i Nokia Ovi Suite klickar du på Synkronisera meddelanden i enhetsområdet.

 

Automatisk synkronisering

Du kan även synkronisera meddelanden automatiskt varje gång du ansluter enheten till datorn. I så fall ändrar du synkroniseringsalternativen för enheten.

Så här synkroniserar du meddelanden automatiskt:

  1. Välj Verktyg > Alternativ eller högerklicka på enhetsbilden i enhetsområdet och välj Alternativ för [namn på enhet].

  2. Gå till fliken Enhetssynkronisering och välj i listmenyn den enhet vars alternativ du vill ändra. Om bara en enhet är ansluten till datorn väljs den automatiskt.

  3. Välj vilka meddelanden som ska synkroniseras och markera alternativet för automatisk synkronisering.

  4. Klicka på OK om du vill spara ändringarna och stänga dialogrutan.

 

Ovi Nokia Help info Synkronisera meddelandenObs!

Om du har överfört kopieringsskyddade låtar innan du uppdaterar meddelanden ställer du in enhetens USB-läge till USB-läge för Nokia Ovi Suite (eller PC Suite). Mer information om att välja USB-läge finns i enhetens användarhandbok.

Synkronisera meddelanden