Skapa en smart grupp

Så här skapar du en smart grupp:

  1. Klicka på Lägg till smart grupp under de smarta grupper som redan visas i Meddelanden. Dialogrutan “Ny smart grupp” öppnas.

  2. Skriv ett namn på gruppen.

  3. Klicka i listrutan med regler på den regel du vill använda för meddelandena, till exempel Meddelandestatus.

  4. I listrutan med värden för den valda regeln klickar du på önskat värde, till exempel Oläst.

  5. Om du vill definiera en annan regel och ett värde för den, klickar du på Lägg till ny regel. Antalet meddelanden som matchar reglerna du definierar visas medan du skapar den smarta gruppen.

  6. När du är klar med att skapa gruppen klickar du på Spara så stängs dialogrutan. Den nya smarta gruppen visas i navigeringsområdet.

 

Se även:

Redigera en smart grupp

Ta bort en smart grupp

Skapa en smart grupp