Redigera en smart grupp

Så här redigerar du en smart grupp:

  1. Markera någon av de smarta grupperna som visas under Alla.

  2. Välj Redigera > Redigera smart grupp. Dialogrutan “Redigera smart grupp” öppnas.

  3. Ändra namnet på den smarta gruppen eller reglerna för gruppen.

  4. Klicka på Spara så stängs dialogrutan.

 

Se även:

Kopiera en smart grupp

Ta bort en smart grupp

Redigera en smart grupp