Om smarta grupper

I Meddelanden behöver du inte flytta meddelandena manuellt till en vanlig mappstruktur. I stället kan du gruppera meddelanden som har något gemensamt med hjälp av smarta grupper, utifrån vissa villkor. Meddelanden som uppfyller villkoren (till exempel olästa meddelanden eller meddelanden som du fått under en viss vecka) visas då i en lista under en gemensam rubrik för en smart grupp.

Innehållet i de smarta grupperna uppdateras automatiskt. På så vis kan ett meddelande först tillhöra en smart grupp med namnet I dag, och sedan automatiskt flyttas därifrån till en grupp med namnet Den här veckan.

Förutom de fördefinierade smarta grupperna kan du skapa egna smarta grupper efter dina speciella behov, till exempel en grupp för meddelanden som du fått från en viss person.

Ovi Nokia Help info Om smarta grupper Obs!

Du kan bara använda smarta grupper för meddelanden som är lagrade på datorn. Smarta grupper kan inte användas för meddelanden på din enhet. När du visar meddelanden på enheten kan du filtrera dem och på så sätt snabbt och lätt hitta ett visst meddelande. Mer information finns i Filtrera meddelanden.

 

Gör något av följande när du visar meddelanden som är lagrade på datorn:

  • Klicka på Alla om du vill visa alla meddelanden som är lagrade på datorn, eller

  • klicka på någon av de smarta grupperna i listan under Alla om du bara vill visa meddelanden som tillhör gruppen i fråga.

 

När du klickar på namnet på en smart grupp i navigeringsområdet visas en lista över meddelandena i den gruppen. Klicka på ett meddelande i objektsområdet om du vill visa meddelandeinnehållet i innehållsområdet.

Se även:

Skapa en smart grupp

Redigera en smart grupp

Ta bort en smart grupp

Om smarta grupper