Kopiera en smart grupp

Du kan kopiera en befintlig smart grupp och sedan ändra reglerna för den kopierade gruppen. På det sättet slipper du skapa en smart grupp från början.

Så här kopierar du en smart grupp:

  1. Markera någon av de smarta grupperna som visas under Alla.

  2. Högerklicka och välj Kopiera regler. I dialogrutan “Redigera smart grupp” visar ett standardnamn på gruppen. Om du vill byta namn skriver du ett nytt namn i namnfältet.

  3. Ändra reglerna för gruppen.

  4. Klicka på Spara så stängs dialogrutan.

 

Se även:

Redigera en smart grupp

Kopiera en smart grupp