Visa och filtrera kontakter

När du öppnar Kontakter visas kontakterna i Nokia Ovi Suite i alfabetisk ordning. Den första kontakten i listan visas i innehållsområdet. Mer information om att sortera kontakter finns i Sortera kontakter.

Ovi Nokia Help info Visa och filtrera kontakterObs!

Nästa gång du öppnar Kontakter visas den kontakt du senast tittade på i innehållsområdet. Detsamma gäller om du exempelvis öppnar Meddelanden i Nokia Ovi Suite och går tillbaka till Kontakter.

 

I synkroniseringsinställningarna kan du ange om kontakterna ska synkroniseras automatiskt mellan din enhet och Nokia Ovi Suite. Om de är synkroniserade kan du visa alla kontakter på samma plats. Mer information om att synkronisera kontakter finns i Om att synkronisera kontakter.

Ovi Nokia Help info Visa och filtrera kontakterObs!

När du synkroniserar kontakter mellan enheten och Nokia Ovi Suite lagras kontakterna från enheten på Nokia Ovi Suite. Om du synkroniserar en annan enhets kontakter med Nokia Ovi Suite synkroniseras även den första enhetens kontakter till den anslutna enheten.

 

Visa enhetens kontakter

Om du vill visa kontakterna som är lagrade på enheten markerar du Alla i enhetsområdet. Enhetens kontaktlista visas och den första kontakten i listan är öppen.

Om fler än en enhet är ansluten markerar du den andra enheten i området för val av enhet, så visas den enhetens kontaktlista. Den första kontakten i listan är öppen.

Filtrera kontakter

Du kan hitta och öppna en viss kontakt genom att filtrera kontaktlistan som visas i objektsområdet. Börja skriva kontaktens namn (för- eller efternamn), telefonnummer eller e-post i fältet under objektsområdet. De kontakter som matchar din text visas i listan i objektsområdet. Om du vill tömma fältet Filtrera kontakter klickar du på Töm.

Visa och filtrera kontakter