Översikt över Kontakter

I Kontakter kan du göra följande:

  • Visa och redigera dina kontakter på datorn och enheten.

  • Synkronisera dina kontakter mellan enheten, Nokia Ovi Suite och det program du använder på datorn för kalender och e-post.

  • Flytta kontakter mellan datorn och enheten genom att dra dem från den ena platsen till den andra.

 

Mer information om programvara som kan användas med kalender och e-post finns i Systemkrav.

Ovi Nokia Help info Översikt över Kontakter Obs!

Om du har överfört kopieringsskyddade låtar innan du använde Kontakter ställer du tillbaka enhetens USB-läge till Nokia Ovi Suite-läge (eller PC Suite-läge). Mer information om att välja USB-läge finns i enhetens användarhandbok.

Vissa enhetsmodeller har inte stöd för alla funktioner i Nokia Ovi Suite. Därför kanske inte vissa funktioner som beskrivs i den här hjälpen är tillgängliga på den enhetsmodell du använder.

Se även:

Öppna kontakter

Visa och filtrera kontakter

Skapa kontakter

Redigera kontakter

Sortera kontakter

Gruppera kontakter

Ta bort och återställa kontakter

Skicka kontaktinformation i e-post

Skicka textmeddelanden till kontakter

Synkronisera kontakter

Översikt över Kontakter