Öppna Kontakter

Du öppnar Kontakter genom att klicka på Kontakter i det övre navigeringsfältet i Nokia Ovi Suite. I Kontakter finns en alfabetisk lista med dina kontakter som är lagrade på datorn.

Om du vill visa kontakterna som är lagrade på enheten markerar du Alla i enhetsområdet. Mer information om hur du visar dina kontakter finns i Visa och filtrera kontakter.

Ovi Nokia Help info Öppna Kontakter Obs!

Om du återställer enhetsinnehåll stängs enhetsområdet i alla vyer i Nokia Ovi Suite för att förhindra att enheten krånglar medan återställningen pågår.

Öppna Kontakter