Ta bort och återställa kontakter

Du kan ta bort kontakter från enheten och datorn. Du kan även återställa kontakter som har varit lagrade på datorn.

 

Så här tar du bort en kontakt från enheten:

 1. I enhetsområdet väljer du Alla.

 2. I objektsområdet väljer du en eller flera kontakter som ska tas bort. Du väljer intilliggande kontakter genom att klicka på den första kontakten och sedan hålla ned Skift-tangenten och klicka på den sista. Du markerar spridda kontakter genom att klicka på den första kontakten och sedan hålla ned Ctrl-tangenten och klicka på övriga kontakter.

  1. Välj Redigera > Ta bort.

  2. Klicka på Ja i dialogrutan som öppnas.

  Kontakten tas bort permanent från enheten och från de kontaktgrupper den tillhört.

   

  Så här tar du bort en kontakt från datorn:

  1. I navigeringsområdet väljer du Alla.

  2. I objektsområdet väljer du en eller flera kontakter som ska tas bort. Du väljer intilliggande kontakter genom att klicka på den första kontakten och sedan hålla ned Skift-tangenten och klicka på den sista. Du markerar spridda kontakter genom att klicka på den första kontakten och sedan hålla ned Ctrl-tangenten och klicka på övriga kontakter.

  1. Högerklicka och välj Ta bort i menyn som öppnas. Kontakten tas bort från listan Alla kontakter och från de kontaktgrupper den tillhört, och flyttas till Borttagna kontakter.

  2. Välj Borttagna kontakter i navigeringsområdet. En lista över de aktuella kontakterna visas i Borttagna kontakter.

  3. Välj den kontakt som du vill ta bort.

  4. Högerklicka och välj Ta bort i menyn som öppnas. Om du vill ta bort alla kontakter på samma gång högerklickar du på Borttagna kontakter i navigeringsområdet och väljer Töm borttagna kontakter i menyn som öppnas.

  Kontakten tas bort från datorn permanent.

  Ovi Nokia Help tip Ta bort och återställa kontakter Tips:

  Du kan också ta bort kontakter permanent genom att markera dem i objektsområdet och trycka på Skift+Delete.

   

  Så här återställer du en kontakt på datorn:

  1. Välj Borttagna kontakter i navigeringsområdet. En lista över de aktuella kontakterna visas i Borttagna kontakter.

  2. I objektsområdet väljer du en eller flera kontakter som ska återställas. Du väljer intilliggande kontakter genom att klicka på den första kontakten och sedan hålla ned Skift-tangenten och klicka på den sista. Du markerar spridda kontakter genom att klicka på den första kontakten och sedan hålla ned Ctrl-tangenten och klicka på övriga kontakter.
   ELLER

   Om du vill återställa alla borttagna kontakter väljer du Redigera > Återställ alla.

  3. Högerklicka och välj Återställ i menyn som öppnas.
   Kontakten flyttas tillbaka till Alla kontakter tillsammans med de kontaktgrupper den tidigare tillhörde.

  Ovi Nokia Help info Ta bort och återställa kontakterObs!

  Om du drar en kontakt från Borttagna kontakter till en grupp som den inte tidigare tillhört, tas kontaktinformationen bort från alla andra grupper den tillhörde innan den togs bort. Se även Gruppera kontakter.

  Ta bort och återställa kontakter