Synkronisera kontakter

Synkronisering innebär att du uppdaterar innehållet mellan olika platser, till exempel mellan enheten och Nokia Ovi Suite, så att du har samma innehåll på båda platser. Genom att synkronisera kontakterna kan du hålla dem uppdaterade på enheten, i Nokia Ovi Suite och i datahanteringsprogrammet (t.ex. Microsoft Outlook). Dessutom vet du att kontakterna är i tryggt förvar i Nokia Ovi Suite om du skulle tappa bort din enhet.

Ovi Nokia Help info Synkronisera kontakter Obs!

För att kunna synkronisera kontakter mellan enheten och en annan synkroniseringsplats, måste kontakterna i enheten sparas i enhetens minne i stället för på SIM-kortet. I enhetens användarhandbok finns detaljerade anvisningar om hur du flyttar eller kopierar kontakterna från SIM-kortet till enhetsminnet.

När du synkroniserar kontakter mellan enheten och Nokia Ovi Suite lagras kontakterna från enheten på Nokia Ovi Suite. Om du synkroniserar en annan enhets kontakter med Nokia Ovi Suite synkroniseras även den första enhetens kontakter till den anslutna enheten.

Undvik att skapa dubblettkontakter genom att inte synkronisera enhetens kontakter med hjälp av andra program på enheten, till exempel Mail för Exchange, om du redan använder Nokia Ovi Suite till detta.

Om flera enheter är anslutna till Nokia Ovi Suite samtidigt synkroniseras bara kontakterna i den aktiva enheten (den enhet som för tillfället är markerad i enhetsområdet) när du klickar på Synkronisera kontakter.

Gör något av följande om du vill synkronisera kontakter från enheten till datorn:

  • Om du är på startsidan i Nokia Ovi Suite klickar du på Synkronisera i området Kontakter.

  • Om du är i vyn Kontakter i Nokia Ovi Suite klickar du på Synkronisera kontakter i enhetsområdet.

Ovi Nokia Help tip Synkronisera kontakter Tips:

Du kan även synkronisera kontakter automatiskt varje gång du ansluter enheten till datorn. Det gör du genom att gå till Verktyg > Alternativ > Enhetssynkronisering för att ändra synkroniseringsalternativen för enheten.

När synkroniseringen har slutförts kan du kontrollera vilka kontakter som ändrades i Nokia Ovi Suite eller kopierades till Nokia Ovi Suite genom att klicka på gruppen Senast uppdaterade i navigeringsområdet för Kontakter. I gruppen Senast uppdaterade finns kontakter som uppdaterades senast för två veckor sedan.

Ovi Nokia Help info Synkronisera kontakter Obs!

Det går inte att redigera, ta bort eller byta namn på en smart grupp.

Se även:

Ändra synkroniseringsalternativ för kontakter

Om att synkronisera

 

Synkronisera kontakter