Lösa synkroniseringskonflikter

När du synkroniserar kontakter kan det uppstå konflikter mellan informationen i enheten, i Nokia Ovi Suite, i ditt Nokia-konto och i datahanteringsprogrammet (t.ex. Microsoft Outlook). Detta kan exempelvis inträffa när du har ändrat en kontakts mobilnummer på enheten och i Nokia Ovi Suite.

OM KONFLIKTLÖSNING FÖR SYNKRONISERING

När det uppstår konflikter under synkronisering samlar Nokia Ovi Suite alla kontakter som innehåller minst en konflikt i den smarta gruppen Synkroniseringskonflikter i navigeringsområdet.

Ovi Nokia Help info Lösa synkroniseringskonflikter Obs!

 Den smarta gruppen visas bara när det finns synkroniseringskonflikter. Det går inte att redigera, ta bort eller byta namn på en smart grupp.

 

 

Så här löser du synkroniseringskonflikter i kontakter:

  1. Klicka på Synkroniseringskonflikter i navigeringsområdet och markera en kontakt vars konflikter du vill lösa. Kontaktinformationen visas i innehållsområdet.

 

Ovi Nokia Help info Lösa synkroniseringskonflikter Obs!

Du kan bara se de kontaktuppgifter som är i konflikt, tillsammans med kontaktnamnet.

  1. Välj rätt alternativ för de motstridiga uppgifterna och klicka på Spara. Du kan också ignorera konflikten genom att markera en annan kontakt eller kontaktgrupp och lösa konflikten senare.

 

Dina kontakter synkroniseras automatiskt efter att du har löst den sista konflikten i den smarta gruppen Synkroniseringskonflikter.

Lösa synkroniseringskonflikter