Ändra synkroniseringsalternativ för kontakter

Så här ändrar du synkroniseringsalternativen för kontakter:

 1. Gå till Verktyg > Alternativ eller högerklicka på enhetsbilden i enhetsområdet och välj Alternativ för [namn på enhet].

 2. Gå till fliken Enhetssynkronisering och välj i listmenyn den enhet vars alternativ du vill ändra. Om bara en enhet är ansluten till datorn väljs den automatiskt.

 3. Välj kontakter som ska synkroniseras.

 4. Välj Fler alternativ, gå till fliken Kontakter och välj vilket datahanteringsprogram du vill synkronisera kontakterna med, om något. Om du bara har ett datahanteringsprogram på datorn används det automatiskt som synkroniseringspartner med enheten och inget alternativ visas för datahanteringsprogram.

 1. Datahanteringsprogrammets standardanvändarprofil och standardkontaktmapp väljs automatiskt för att användas i synkroniseringen. Om du vill ändra dem klickar du på Ändra.

Om du inte tidigare har valt att datahanteringsprogrammets användarprofil och mappar ska synkroniseras anger du dem nu genom att klicka på Välj profil och mapp.

Ovi Nokia Help tip Ändra synkroniseringsalternativ för kontakter Tips:

Om du använder Microsoft Outlook Express kan du välja att flera användarprofiler ska tas med i synkroniseringen. Du kan inte avmarkera standardprofilen och -mappen.

 1. Ange om du vill få en varning om några av kontakterna kommer att tas bort under synkroniseringen. Om du inte vill få varningen avmarkerar du kryssrutan för alternativet och väljer det alternativ som passar dig bäst av de två återstående synkroniseringsalternativen:

  • Synkronisera och ta bort kontakter: Synkronisera kontakter mellan enheten och andra synkroniseringsplatser och tillåt att de kontakter du tagit bort från en eller flera synkroniseringsplatser tas bort. Du kan t.ex. ha tagit bort en kontakt från enheten och två andra från datahanteringsprogrammet. Om det här alternativet är markerat tas alltså kontakten du tog bort på enheten också bort från datahanteringsprogrammet och från Nokia Ovi Suite. På samma sätt tas de två kontakterna du tog bort från datahanteringsprogrammet också bort från enheten och Nokia Ovi Suite.

  • Synkronisera utan att ta bort kontakter: Synkronisera kontakter mellan synkroniseringsplatserna, men tillåt inte att de kontakter du tagit bort från en eller flera synkroniseringsplatser tas bort från alla andra platser.

 1. Klicka på OK om du vill spara ändringarna och stänga dialogrutan.

 

 

Ändra synkroniseringsalternativ för kontakter