Skapa kontakter

Så här skapar du en ny kontakt:

 1. Välj Alla i navigeringsområdet.

 2. Klicka på Skapa kontakt i objektsområdet. En ny tom kontakt öppnas i redigeringsläge.

 3. Gör något av följande i redigeringsläge:

  • Fyll i önskad kontaktinformation.

  • Om kontakten har fler än ett telefonnummer väljer du det primära genom att markera motsvarande knapp i slutet av nummerfältet.

  • Lägg till ny information genom att klicka på Lägg till [kontaktinformation], eller ta bort information genom att klicka på knappen ta bort längst ned i fältet.

  • Lägg till eller ta bort bilden för en kontakt genom att klicka på Lägg till eller Radera. Du kan också dra eller kopiera en bild från en annan plats. Du kan dra eller kopiera bilder även om du inte är i redigeringsläge. Möjliga bildformat är JPEG, JPG, JPE, JFIF, PNG, BMP och GIF.

  • Ändra bilden för en kontakt genom att klicka på Ändra.

  • Ändra etiketten på kontaktinformationen genom att klicka på etiketten och markera en etikett på listmenyn som öppnas.

 4. Klicka på Spara. Den nya kontakten sparas och redigeringsläget stängs.

 

Ovi Nokia Help info Skapa kontakter Obs!

När du visar en kontakt visas bara de fält där information har lagts till.

 

Du kan synkronisera nya kontakter med enheten och datorn genom att klicka på Synkronisera kontakter. Mer information om att synkronisera kontakter finns i Synkronisera kontakter.

Ovi Nokia Help tip Skapa kontakter Tips:

Om du vill att en kontakt ska ha nästan samma information som en annan kontakt (till exempel kontaktuppgifter för ett par) öppnar du kontakten i kontaktfönstret eller i redigeringsläge, högerklickar på en tom yta och klickar på Skapa duplicerad kontakt.

Se även:

Redigera kontakter

Gruppera kontakter

Skapa kontakter