Redigera kontakter

Så här redigerar du kontaktinformation:

 1. I objektsområdet markerar du den kontakt du vill redigera. Kontaktinformationen visas i innehållsområdet.

Ovi Nokia Help info Redigera kontakter Obs!

När du visar en kontakt visas bara de fält där information har lagts till.

Om du har definierat egna rubriker i enheten för vissa kontaktuppgifter visas de i Nokia Ovi Suite med standardrubriker, till exempel Mobil (hem) eller Mobil (arbete). När du synkroniserar dina kontakter återställs de här uppgifterna till din enhet precis som du angav dem där.

 1. Dubbelklicka på en kontakt i objektsområdet  eller klicka på Redigerai övre högra hörnet av innehållsområdet. Kontakten öppnas i redigeringsläge.

 2. Gör något av följande i redigeringsläge:

  • Ändra de önskade befintliga kontaktuppgifterna.

  • Lägg till eller ta bort bilden för en kontakt genom att klicka på Lägg till eller Radera. Du kan också dra eller kopiera en bild från en annan plats. Du kan dra eller kopiera bilder även om du inte är i redigeringsläge. Möjliga bildformat är JPEG, JPG, JPE, JFIF, PNG, BMP och GIF.

  • Ändra bilden för en kontakt genom att klicka på Ändra.

  • Ändra etiketten på kontaktinformationen genom att klicka på etiketten och markera en etikett på listmenyn som öppnas.

  • Lägg till information genom att klicka på Lägg till [kontaktinformation] eller ta bort information genom att klicka på borttagningsknappen längst ned i fältet.

 3. Klicka på Spara. Ändringarna sparas och redigeringsläget stängs.

 

Du kan synkronisera ändrade kontakter med enheten och datorn genom att klicka på Synkronisera kontakter. Mer information om att synkronisera kontakter finns i Synkronisera kontakter.

Ovi Nokia Help tip Redigera kontakter Tips:

Om du vill att en kontakt ska ha nästan samma information som en annan kontakt (till exempel kontaktuppgifter för ett par) öppnar du kontakten i kontaktfönstret eller i redigeringsläge, högerklickar på en tom yta och klickar på Skapa duplicerad kontakt.

Se även:

Skapa kontakter

Gruppera kontakter

Redigera kontakter