Gruppera kontakter

Om du vill ordna dina kontakter i grupper kan du använda kontaktgrupperna som ingår i Nokia Ovi Suite, använda de kontaktgrupper som du eventuellt har skapat i din enhet, eller skapa nya grupper i Nokia Ovi Suite. De fördefinierade kontaktgrupperna är Familj, Vänner och Arbete. Du kan byta namn på eller ta bort de här grupperna.

När du klickar på ett namn på en kontaktgrupp visas en lista över alla kontakter i den gruppen. Den första kontakten i listan visas i innehållsområdet.

Ovi Nokia Help info Gruppera kontakterObs!

I navigeringsområdet i Kontakter finns det också en grupp med namnet Senast uppdaterade. Det här är en smart grupp, och den innehåller alla kontakter som ändrades under den senaste kontaktsynkroniseringen. Det går inte att redigera, ta bort eller byta namn på en smart grupp. Mer information om att synkronisera kontakter finns i Om att synkronisera kontakter.

 

Så här skapar du en grupp:

 1. Klicka på Skapa kontaktgrupp i navigerings- eller enhetsområdet. Då skapas en grupp med ett standardnamn, till exempel Grupp 1, i området.

 2. Om du vill byta namn på gruppen dubbelklickar du på rubriken och skriver det nya namnet.

 3. Tryck på Retur för att bekräfta namnet. Tänk på att alla gruppnamn måste vara unika.

Den nya gruppen läggs till längst ned i grupplistan. Nästa gång du öppnar Kontakter listas grupperna i alfabetisk ordning.

 

Så här lägger du till en kontakt i en grupp:

 1. Klicka på Alla i navigerings- eller enhetsområdet.

 2. Välj en eller flera kontakter i objektsområdet. Du väljer intilliggande kontakter genom att klicka på den första kontakten och sedan hålla ned Skift-tangenten och klicka på den sista. Du markerar spridda kontakter genom att klicka på den första kontakten och sedan hålla ned Ctrl-tangenten och klicka på övriga kontakter.

 3. Dra kontakten till den önskade gruppen. Observera att du kan dra kontakter mellan navigerings- och enhetsområdet.

Ovi Nokia Help tip Gruppera kontakter Tips:

En kontakt kan tillhöra flera grupper samtidigt.

 

Så här tar du bort en kontakt från en grupp:

 1. Klicka på kontaktens gruppnamn i navigerings- eller enhetsområdet.

 2. Välj en eller flera kontakter i objektsområdet. Du väljer intilliggande kontakter genom att klicka på den första kontakten och sedan hålla ned Skift-tangenten och klicka på den sista. Du markerar spridda kontakter genom att klicka på den första kontakten och sedan hålla ned Ctrl-tangenten och klicka på övriga kontakter.

 3. Välj Redigera > Ta bort från gruppen.

 4. Klicka på Ja i dialogrutan som öppnas.

Kontakten tas bort från gruppen men raderas inte från datorn eller enheten.

Ovi Nokia Help tip Gruppera kontakter Tips:

När redigeringsläget är aktivt kan du dra en kontakt från en grupp till mappen Alla där kontakten sedan tas bort från gruppen i fråga.

 

Så här tar du bort en grupp:

 1. Välj en kontaktgrupp i navigerings- eller enhetsområdet.

 2. Välj Redigera > Ta bort.

 3. Klicka på Ja i dialogrutan som öppnas.

Gruppen tas bort permanent men kontakterna som har tillhört gruppen är kvar i datorn eller enheten.

Ovi Nokia Help info Gruppera kontakterObs!

Du kan inte återställa kontaktgrupper.

Se även:

Sortera kontakter

Gruppera kontakter