Översikt över Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite ger dig ett enkelt sätt att hantera och överföra innehåll mellan Nokia-enheten och datorn. Med Nokia Ovi Suite kan du flytta meddelanden, kontakter, foton, musik och mycket mer mellan datorn och Nokia-enheten. Du kan hålla Nokia-enheten och datorn synkade, uppdatera Nokia-enheten med den senaste programvaran och förvara viktigt innehåll på en säker plats som du alltid har tillgång till.

Ovi Nokia Help info Översikt över Nokia Ovi SuiteObs!

Vissa enhetsmodeller har inte stöd för alla funktioner i Nokia Ovi Suite. Därför kanske inte vissa funktioner som beskrivs i den här hjälpen är tillgängliga på den enhetsmodell du använder.

 

Navigera på startsidan i Nokia Ovi Suite

De olika områdena på startsidan i Nokia Ovi Suite (bild 1) är:

 1. Nokia Ovi Suite-menyer: Nå de funktioner som finns tillgängliga i den aktuella vyn och Nokia Ovi Suite.

 2. Huvudområden: Klicka i något av de fyra huvudområdena för att öppna någon av vyerna (Kontakter, Foton, Meddelanden och Musik).

 3. Synkronisera alla-knapp: Klicka på Synkronisera alla om du vill synkronisera allt  Nokia Ovi Suite-innehåll som du har angett ska synkroniseras i synkroniseringsinställningarna för enheten (Verktyg > Alternativ > Enhetssynkronisering).

 4. Logga in på ditt Nokia-konto: Klicka på Logga in om du vill skapa ett Nokia-konto, eller logga in på ditt befintliga konto. Med ett Nokia-konto har du tillgång till olika Ovi-tjänster, t.ex. ett kostnadsfritt e-postkonto, och kan hämta nya program och innehåll till enheten från Ovi Butik.

 5. Ett urval av tips om hur du använder Nokia Ovi Suite: Här kan du visa användbara tips om att använda Nokia Ovi Suite och få enkel åtkomst till Nokia Ovi Suite-verktyg Observera att alla tips- och verktygslänkar inte är tillgängliga hela tiden.

 6. Rekommendationer från Ovi: Här kan du visa en tjänst som rekommenderas för dig (om så är tillämpligt) och vad Ovi Butik och Musikbutik erbjuder.

 7. Synkronisera-knappen: För musen över ett av huvudområdena och klicka på Synkronisera om du vill synkronisera innehållet (exempelvis kontakter eller foton).

 8. Övre navigeringsfält: Klicka på en ikon och få tillgång till startsidan i Nokia Ovi Suite, de olika vyerna eller programuppdateringsguiden.

 9. Musikinformation: Visar information om ett spår under uppspelningen, samt musikuppspelningskontroller.

 

Bild 1: Startsidan i Nokia Ovi Suite

Ovi Nokia NOS Home3 Översikt över Nokia Ovi Suite

 

 

Navigera i en vy i Nokia Ovi Suite

Här följer de olika områdena i vyn Nokia Ovi Suite (bild 2) (alla vyer är utformade på ungefär samma sätt):

 1. Nokia Ovi Suite-menyer: Nå de funktioner som finns tillgängliga i den aktuella vyn och Nokia Ovi Suite.

 2. Övre navigeringsfält: Klicka på en ikon och få tillgång till startsidan i Nokia Ovi Suite, de olika vyerna eller programuppdateringsguiden.

 3. Navigeringsområde för datorinnehåll: Här kan du navigera i innehållet i den aktuella vyn på mappnivå. Kallas navigeringsområde i hjälptexter.

 4. Navigeringsområde för enhetens innehåll: Här kan du navigera i den aktiva enhetens innehåll på mappnivå. Kallas enhetsområde i hjälptexter.

 5. Objekt: Här visas innehållet i den aktuella vyn på objektlistnivå. I vyn Kontakter visas till exempel alla dina kontakter i objektsområdet. Observera att objektsområdet inte visas i alla vyer, exempelvis inte i vyn Foton.

 6. Innehåll: Här visas innehållet i den aktuella vyn på nivån för enskilt objekt, du kan till exempel visa en kontakt mer detaljerat.

 7. Synkronisera-knappen: Klicka på synkroniseringsknappen för att synkronisera innehållet i den aktuella vyn, till exempel dina meddelanden.

 8. Visningslägesknappar: Du kan växla mellan olika lägen för att visa objekt eller innehåll. Visningslägesknapparna finns i vyerna Meddelanden, Musik och Foton.

 9. Filtreringsfält: Du kan hitta och visa ett visst objekt genom att filtrera listan som visas. Börja skriva i fältet så visas de objekt som matchar texten i listan i objektsområdet. Filtreringsfältet är tillgängligt i vyerna Kontakter, Meddelanden, Musik och Kartor.

 10. Logga in på ditt Nokia-konto: Klicka på Logga in om du vill skapa ett Nokia-konto, eller logga in på ditt befintliga konto. Med ett Nokia-konto har du tillgång till olika Ovi-tjänster, t.ex. ett kostnadsfritt e-postkonto, och kan hämta nya program och innehåll till enheten från Ovi Butik.

 11. Musikinformation: Visar information om ett spår under uppspelningen, samt musikuppspelningskontroller.

 

 

Bild 2: Vyn Meddelanden i Nokia Ovi Suite

Ovi Nokia NOS View2 v2 Översikt över Nokia Ovi Suite

 

 

Ovi Nokia Help info Översikt över Nokia Ovi SuiteObs!

När du använder Nokia Ovi Suite och synkroniserar personligt material mellan enheten och datorn rekommenderar vi att du använder Windows-profiler (så kallade användarkonton). Därmed kan du skydda ditt personliga innehåll på enheten och hålla isär dina uppgifter från andra användares. Mer information om Windows-profiler finns i hjälpen för Windows (öppnas via Start-menyn).

Översikt över Nokia Ovi Suite