Anslutna enheter

För att kunna använda alla funktioner i Nokia Ovi Suite bör du ansluta mobilenheten till datorn. När enheten är ansluten kan du se att enhetsbilden visas i enhetsområdet längst ned till vänster i Nokia Ovi Suite. Följande information visas för varje ansluten enhet:

  • Den anslutna enhetens namn.

  • En ikon för en USB-kabelanslutning eller Bluetooth-anslutning beroende på vilken typ av anslutning du använder. Om du använder en USB-kabelanslutning och har valt medieöverföringsläge för överföring av DRM-skyddad musik visas medieöverföringsläge med en nyckelikon utöver den vanliga USB-kabelanslutningsikonen.

  • På startsidan: en knapp för att definiera synkroniseringsalternativen för din enhet eller för att synkronisera innehåll enligt dina aktuella synkroniseringsalternativ.

  • I vyerna Kontakter, Meddelanden och Foton: en knapp för synkronisering av innehållet i vyn mellan din mobilenhet och datorn, och information om huruvida vyn är uppdaterad.

 

Inga anslutna enheter

Om enheten inte är ansluten till Nokia Ovi Suite är enhetsområdet tomt. Första gången du ansluter enheten klickar du på texten Anslut enhet i det tomma enhetsområdet och väljer sedan Lägg till ny enhet. Följ sedan de enkla anvisningarna för att ansluta enheten till Nokia Ovi Suite. Mer information finns i Översikt över anslutbarhet.

Flera anslutna enheter

Om du har flera enheter anslutna till Nokia Ovi Suite samtidigt visas samtliga i enhetsområdet. Du kan växla till önskad enhet genom att klicka på dess bild i enhetsområdet. Tänk på att du inte kan växla till en annan enhet om innehåll synkroniseras eller om filer kopieras mellan den enhet som används och datorn.

 

Se även:

Översikt över Nokia Ovi Suite

Översikt över startsidan

Ändra enhetsalternativ

Anslutna enheter