Visa videoegenskaper

Om du vill visa detaljerad information om en video markerar du den i innehållsområdet och går till Visa > Egenskaper. I dialogrutan Egenskaper hittar du följande information:

  • Filens namn.

  • Videons mått i pixlar.

  • Videofilens storlek.

  • Datum då videon spelades in.

  • Videons längd.

 

Ovi Nokia Help tip Visa videoegenskaper Tips:

Du kan byta namn på en video i dialogrutan Egenskaper. Det gör du genom att klicka på redigeringsrutan för filnamn och skriva ett nytt namn på filen. Bekräfta det nya namnet genom att klicka på OK.

Visa videoegenskaper