Visa foton och videor

Så här visar du foton och videor i Nokia Ovi Suite:

  1. Välj Foton i verktygsfältet i Nokia Ovi Suite om vyn Foton inte redan visas.

  2. I navigeringsområdet väljer du den vy eller mapp som innehåller de foton eller videor du vill se. Se även Vyer och mappar i fotobiblioteket.

  3. Markera ett foto eller en video i miniatyrvyn och välj ikonen Visa ett objekt eller Visa i helskärmsläge ovanför innehållsområdet.

    • I visningsläget för ett objekt kan du bläddra bakåt och framåt med pilarna på båda sidorna av visningen. Med knapparna överst till höger kan du rotera bilder. När du visar videor kan du också stoppa uppspelningen eller flytta skjutreglaget under videon för att hoppa till valfri del av videon.

    • I helskärmsläge kan du använda verktygsfältet (som döljs automatiskt) överst på skärmen för att bläddra bakåt eller framåt, zooma in eller ut i foton med skjutreglaget, rotera objekt eller stänga helskärmsvisningen. När du ser videor kan du dra skjutreglaget för att hoppa till någon del av videon.

 

Ovi Nokia Help tip Visa foton och videor Tips:

Dubbelklicka på fotot eller videon för att ändra visningen. När du zoomar in i ett foto kan du dra fotot för att flytta runt i det.

 

Se även:

Vyer och mappar i fotobiblioteket

Lägga till foton och videor i fotobiblioteket

Visa foton och videor