Felsöka videouppspelning

Om det inte går att spela upp en video kan det bero på något av följande:

  • Du har inte rätt videodrivrutiner installerade på datorn.

    • Så här felsöker du problem med drivrutiner i Windows XP: Ange Start > Inställningar > Kontrollpanelen. Dubbelklicka på System, klicka på fliken Maskinvara och sedan på Enhetshanteraren. Klicka på “+”-tecknet så att trädvyn Bildskärmskort expanderas. Dubbelklicka på bildskärmskortets drivrutin. På fliken Allmänt klickar du på Felsök.

    • Om du vill kontrollera drivrutinens status i Windows Vista och Windows 7 måste du ha administratörsrättigheter. Ange Start  > Kontrollpanelen. Välj System och säkerhet eller System. I vänster ruta väljer du  Enhetshanteraren. Klicka på pilen bredvid Bildskärmskort och dubbelklicka på bildskärmskortet. Kontrollera på fliken Allmänt om drivrutinen fungerar korrekt.

Observera att sökvägarna ovan kanske ser annorlunda ut beroende på hur ditt system har konfigurerats.

Om det medföljde en skiva för installation av drivrutiner när du köpte datorn kan du försöka återinstallera dem eller söka efter uppdaterade drivrutiner på webbplatsen för bildskärmskortets tillverkare.

 

  • En eller flera av de DirectX-komponenter som krävs är inte installerad. Läs mer om att felsöka DirectX i hjälpen för operativsystemet. Du kan ladda ned DirectX-komponenter på Microsofts webbplats.

  • Du har inte lämplig videomaskinvara installerad. Kontrollera att datorn uppfyller systemkraven för Nokia Ovi Suite. Om du vill se datorns systemegenskaper högerklickar du på Den här datorn och anger Egenskaper.

  • Ljudlicensen saknas eller har gått ut. Aktivera ljud i videon genom att ansluta enheten till Nokia Ovi Suite.

 

Kontrollera det här och vidta alla nödvändiga åtgärder innan du försöker spela upp videor igen.

Se även:

Video- och ljudformat som stöds

 

 

Felsöka videouppspelning