Översikt över Foton

I Foton kan du göra följande:

  • Visa foton och videor som är lagrade på enheten och i fotobiblioteket i Nokia Ovi Suite.

  • Kopiera foton och videor mellan enheten och fotobiblioteket.

  • Lägga till foton och videor i fotobiblioteket från en mapp på datorn.

  • Sortera fotona och videorna i album som du själv skapat.

 

Med Foton kan du ha ett fotobibliotek på datorn och visa foton och videor på Nokia-enheter. I enhetsområdet visas alla enheter som är anslutna, vilken enhet som just nu är vald, samt status för pågående aktiviteter.

Nokia Ovi Suite har stöd för bildfiler i formaten .jpg och .jpeg och videofiler i formaten .mp4, .3gp, .3gpp, .avi, .wmv och .mpe. Observera att vissa av de här videocontainerformaten kan innehålla videoformat som inte stöds av Nokia Ovi Suite.

Ovi Nokia Help info Översikt över Foton Obs!

Vissa enhetsmodeller har inte stöd för alla funktioner i Nokia Ovi Suite. Därför kanske inte vissa funktioner som beskrivs i den här hjälpen är tillgängliga på den enhetsmodell du använder.

 

Se även:

Öppna Foton

Visningslägen

Ändra alternativ för foton eller videor

Översikt över Foton