Ändra alternativ för Foton

Om du vill ändra alternativen för Foton väljer du Verktyg > Alternativ. Du kan visa och ändra fotospecifika alternativ på flikarna Enhetssynkronisering och Foton.

Ange synkroniseringsalternativ för foton

Gå till fliken Enhetssynkronisering och välj i listmenyn den enhet vars alternativ du vill ändra. Om bara en enhet är ansluten till datorn väljs den automatiskt. I listan över objekt som kan synkroniseras väljer du Foton om du vill att nya foton eller videor ska kopieras från enheten till Nokia Ovi Suite när du klickar på Synkronisera alla. Markera också kryssrutan nederst i fönstret om du vill synkronisera automatiskt varje gång du ansluter enheten till datorn. Mer information finns i Om att synkronisera foton och videor.

Välja mappen för foton och videor

Gå till fliken Foton för att välja plats för dina foton och videor. Om du vill ändra den aktuella platsen klickar du på Ändra.

Lägga till och ta bort bevakningsmappar

Gå till fliken Foton om du vill lägga till och ta bort bevakningsmappar, som Nokia Ovi Suite regelbundet genomsöker efter nya foton eller videor som därefter automatiskt läggs till i fotobiblioteket. Mer information finns i Lägga till foton och videor i fotobiblioteket.

Ändra alternativ för Foton