Skapa album

Du kan till exempel skapa album utifrån speciella teman eller platser. Album fungerar som förvaringsplatser där du kan sortera dina foton och videor så att du lätt kan hitta och visa dem.

Så här skapar du ett album i fotobiblioteket:

  1. Klicka på Skapa album i navigeringsområdet om du vill skapa ett album i fotobiblioteket.
    Då skapas ett album som får ett standardnamn, till exempel Nytt album 1, i området.

  2. Skriv ett namn på albumet. Ett albumnamn får innehålla högst 35 tecken.

  3. Tryck på Retur för att bekräfta det nya namnet. Tänk på att alla albumnamn måste vara unika.

  4. Dra ett eller flera foton eller videor till albumet från ett album i fotobiblioteket eller på enheten.

 

Ovi Nokia Help tip Skapa album Tips:

Om du vill lägga till foton eller videor i ett album i fotobiblioteket kan du också markera önskade filer, högerklicka och välja Lägg till i album. I listan med befintliga album väljer du albumet där fotona och videorna ska läggas till, eller klickar på Nytt album för att skapa ett nytt album där filerna ska läggas till.

Om du vill se hur många filer det finns i ett album markerar du albumet i navigerings- eller enhetsområdet. Siffran som står efter albumnamnet visar antalet filer i albumet.

Se även:

Hantera album

Skapa album