Om att synkronisera foton och videor

Låt fotona och videorna på mobilenheten vara synkroniserade med Nokia Ovi Suite genom att kopiera nya filer från enheten till fotobiblioteket i Nokia Ovi Suite. Om du skulle tappa bort enheten är alla foton och videor kvar i Nokia Ovi Suite.

På startsidan i Nokia Ovi Suite ser du enkelt hur många nya foton och videor som finns på enheten och kan synkroniseras till gruppen “Alla” i fotobiblioteket i Nokia Ovi Suite.

Ovi Nokia Help info Om att synkronisera foton och videorObs!

Om du har överfört kopieringsskyddade låtar innan du synkroniserar foton eller videor ställer du in enhetens USB-läge till USB-läge för Nokia Ovi Suite (eller PC Suite). Mer information om att välja USB-läge finns i enhetens användarhandbok.

 

Gör något av följande om du vill synkronisera foton eller videor från enheten till datorn manuellt:

  • På startsidan i Nokia Ovi Suite klickar du på Synkronisera i området Foton.

  • I vyn Foton i Nokia Ovi Suite klickar du på Synkronisera foton i enhetsområdet.

 

Automatisk synkronisering

Du kan också synkronisera foton och videor från enheten till datorn automatiskt varje gång du ansluter enheten till datorn. I så fall ändrar du synkroniseringsalternativen för enheten.

Så här synkroniserar du foton och videor automatiskt:

  1. Välj Verktyg > Alternativ eller högerklicka på enhetsbilden i enhetsområdet och välj Alternativ för [namn på enhet].

  2. Gå till Enhetssynkronisering och välj i listmenyn den enhet vars synkroniseringsalternativ du vill ändra. Om bara en enhet är ansluten till datorn väljs den automatiskt.

  3. I listan över objekt som kan synkroniseras väljer du Foton om du vill att nya foton och videor ska kopieras från enheten till Nokia Ovi Suite när du klickar på Synkronisera alla. Markera också alternativet för automatisk synkronisering.

  4. Klicka på OK om du vill spara ändringarna och stänga dialogrutan.

 

Se även:

Ändra alternativ för Foton

Om att synkronisera foton och videor