Hantera album

Så här hanterar du album:

 • Byta namn på album

 • Kopiera foton eller videor från ett album till ett annat

 • Ta bort foton eller videor från ett album

 • Ta bort album

 

Ovi Nokia Help info Hantera album Obs!

Observera att album inte är tillgängliga från alla enhetsmodeller.

 

Så här byter du namn på ett album:

 1. Markera ett albumnamn i navigerings- eller enhetsområdet.

 2. Högerklicka och välj Byt namn.

 3. Skriv ett nytt namn på albumet.

 4. Tryck på Retur.

 

Så här kopierar du foton eller videor från ett album till ett annat:

 1. I navigerings- eller enhetsområdet markerar du namnet på albumet som innehåller filerna du vill kopiera.

 2. I innehållsområdet markerar du önskade foton och videor.

 3. Dra filerna till det album dit de ska kopieras.

 

Så här tar du bort ett foto eller en video från ett album:

 1. I navigerings- eller enhetsområdet markerar du namnet på albumet varifrån du vill ta bort ett foto eller en video.

 2. I innehållsområdet markerar du önskad fil.

 3. Högerklicka och välj Ta bort från album. Bekräfta borttagningen. Fotot eller videon tas bort från albumet men är kvar i gruppen “Alla”.

 

Så här tar du bort ett album:

 1. Markera ett albumnamn i navigerings- eller enhetsområdet.

 2. Högerklicka och välj Ta bort. Bekräfta borttagningen. Albumet tas bort men fotona eller videorna i det är kvar i gruppen “Alla”.

Hantera album