Skapa en Internetanslutning

Om du använder en enhet med dubbla SIM-kort är det SIM1 som används för att skapa en Internetanslutning. SIM1 sitter i enhetens interna SIM-korthållare. Om du vill skapa en Internetanslutning med det andra SIM-kortet är det bara att byta plats på SIM-korten i enheten.

Så här skapar du en Internetanslutning för första gången:

 1. Startsidan klickar du på Anslut nu.

 2. Beroende på vilken modell du använder skapas Internetanslutningen så här:

  • Anslutningen upprättas automatiskt ELLER

  • Du måste välja vilken operatör som ska användas för att skapa anslutningen. I listan över operatörer i ditt land väljer du din vanliga hemoperatör (det vill säga den operatör som du tecknat avtal med). Klicka sedan på Anslut.

 

Ovi Nokia Help tip Skapa en Internetanslutning Tips:

Om din operatör inte står med i listan kan du själv ange inställningar för Internetanslutningen genom att fylla i information om anslutningen. Klicka sedan på Anslut.

Om det inte fungerar klickar du på Försök igen om du vill försöka ansluta igen med samma inställningar, eller på Tillbaka om du vill kontrollera vilken operatör som används eller att anslutningsinställningarna är korrekta.

Om du har någon annan Nokia Ovi Suite-vy öppen än startsidan, väljer du Verktyg > Anslut till Internet för att skapa en Internetanslutning. Om datorn redan är ansluten till Internet kan du använda det här alternativet för att skapa en annan Internetanslutning.

 

När du har anslutit till Internet visas detaljerad information om anslutningen till vänster på startsidan. Följande information visas:

 • Operatör eller kopplingspunkt.

 • Den aktuella Internetanslutningens varaktighet.

 • Mängd data som överförs under den aktuella anslutningen.

 

Ovi Nokia Help info Skapa en InternetanslutningObs!

Om du har en annan Nokia Ovi Suite-vy öppen än startsidan visar enhetsområdet att du är ansluten till Internet.

 

Koppla ned från Internet

Koppla ned anslutningen genom att göra något av följande:

 • Om startsidan i Nokia Ovi Suite är öppen klickar du på Koppla ned till vänster.

 • Om någon annan Nokia Ovi Suite-vy är öppen klickar du på Verktyg > Koppla ned.

 

Ovi Nokia Help info Skapa en InternetanslutningObs!

Om du stänger Nokia Ovi Suite medan en Internetanslutning är öppen frånkopplas anslutningen.

 

Skapa en Internetanslutning med tidigare använda inställningar

Så här skapar du en Internetanslutning med tidigare använda inställningar:

 1. Kontrollera att följande information visas till vänster på startsidan:

  • Namnet på enheten som är ansluten till datorn.

  • Namnet på operatören eller kopplingspunkten som användes när du senast var ansluten till Internet.

 1. Klicka på Anslut. Internetanslutningen skapas och detaljerad information om anslutningen visas i området till vänster på startsidan.

 

Skapa en Internetanslutning