Översikt över Internetanslutningar

Ansluta till Internet

Du kan ansluta en dator till Internet via mobilenheten. Mobilenheten måste vara ansluten till datorn via en USB-kabel eller via Bluetooth. Mer information finns i Översikt över anslutbarhet.

Bra att veta om Internetanslutningar

  • Om du använder en enhet med dubbla SIM-kort är det SIM1 som används för att skapa en Internetanslutning. SIM1 sitter i enhetens interna SIM-korthållare. Om du vill skapa en Internetanslutning med det andra SIM-kortet är det bara att byta plats på SIM-korten i enheten.

  • Tänk på att förutom standardavgiften för en Internetanslutning kan nätoperatören ta ut extra kostnader om du ansluter till Internet utanför hemnätet.

  • Om du överför stora mängder data över en Internetanslutning kan det leda till höga kostnader för dataöverföring. Nokia Ovi Suite visar ett varningsmeddelande när du har överfört en viss mängd data över en Internetanslutning. Om du vill ändra vid vilken mängd överförda data som varningsmeddelandet ska visas, går du till Verktyg > Alternativ > Anslut till Internet. Du kan också välja att inte visa varningsmeddelandet alls. När varningsmeddelandet visas kan du fortsätta med dataöverföringen om du vill. Om du kopplar bort från Internet avbryts också den pågående dataöverföringen.

  • Nokia Ovi Suite använder Internet Explorers proxyinställningar för Internetanslutningar förutom användarnamn och lösenord för proxyservern. Om Internetanslutningen inte verkar fungera kan du ställa in användarnamnet och lösenordet för proxyservern manuellt. Det gör du genom att välja Verktyg > Alternativ. Proxyinställningarna finns på fliken Allmänt. Kontakta IT-support eller liknande om du behöver mer information.

 

Utförliga instruktioner finns i Skapa en Internetanslutning.

Se även:

Översikt över startsidan

Översikt över Internetanslutningar